Distributivni elementi i elementi kanalskog razvoda